Программа лояльності

Шановні покупці!
Вітаємо Вас серед учасників програми лояльності «Картка нашої сім’ї» мережі супермаркетів «Вопак».
Картка нашої сім’ї – це наша подяка за те, що Ви обрали нас.
Ми завжди прагнемо стати найкращими для наших покупців, надавати унікальні послуги, щоб покупки в наших супермаркетах були максимально корисними та приємними.
З Карткою нашої сім’ї кожен візит до супермаркету «Вопак» стане для Вас ще більш зручним.
Ми пропонуємо привабливі та корисні пропозиції; якісні та ексклюзивні товари за вигідними і доступними цінами; цікаві акції, новинки.

Умови програми «Картка нашої сім’ї»

1.    

Визначення термінів

Програма «Картка нашої сім’ї» – комплекс цивільно-правових взаємовідносин між ТОВ «ПАККО Холдинг» (далі Організатором) та Учасником програми, в результаті яких, останні отримують винагороду у вигляді накопичених Бонусних гривень.

Тимчасова Картка – це картонний носій з відповідним індетифікатором у вигляді відкритого штрих – коду, який має прив’язку до Особистого Рахунку Учасника та дозволяє робити накопичення.

Картка – пластиковий носій з відповідним ідентифікатором у вигляді закритого штрих- коду, який має прив’язку до Особистого Рахунку Учасника та дозволяє використовувати Картку при розрахунку за здійснені покупки.

Особистий Рахунок Учасника (далі Рахунок) – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора, на якому відображається інформація по сумам покупок Учасників, накопичення та списання бонусів за чеками.

 Учасник програми (далі Учасник) – дієздатна особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених умов та має активну Картку.

 Бонусні гривні – умовна одиниця, що зараховується на Особистий Рахунок Учасника та списується з Особистого Рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку бонусами. Бонусні гривні не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонусні гривні не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування бонусів на Рахунок Учасника не має передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми.

Реєстраційна анкета (далі Анкета) – паперовий носій, що надається клієнту у комплекті разом із Карткою, та містить встановлену форму для заповнення Учасником персональних даних. Анкета також може бути в електронному вигляді та розташовуватися в Особистому кабінеті Учасника на  сайті www.vopak.ua.

Особистий кабінет – певне відображення даних Учасника, в тому числі персональних даних, за допомогою інтернет – ресурсу (www.vopak.ua).

 Персональні дані Учасника - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Період використання Бонусних гривень – це період, протягом якого Учасник може використати накопиченні Бонусні гривні.

2. Правила участі у програмі та відповідальність 

Програма «Картка нашої сім’ї» (далі – Програма) є комплексом маркетингових заходів для покупців мережі супермаркетів «Вопак».  Організатор Програми: ТОВ «ПАККО Холдинг» (43005, м.Луцьк, вул.Клима Савура, 21-А). Магазинами-учасниками Програми є супермаркети  «Вопак». Учасником Програми може стати будь-яка фізична особа, якій виповнилося 18 років, і яка заповнила Реєстраційну анкету у паперовій формі, залишивши її  у супермаркеті або зареєструвавши її на сайті www.vopak.ua

2.1.

Правила участі у Програмі

 Програма діє в усій мережі супермаркетів «Вопак»

До участі в Програмі допускаються повнолітні особи – резиденти чи нерезиденти, фізичні та  юридичні особи. 

Всі Учасники Програми погоджуються дотримуватись цих Правил, підтверджуючи це підписом на Анкеті власника Картки або поставивши відмітку «Так» в електронній анкеті у полі «Згода на обробку персональних даних» .

Учасник, ставлячи підпис на Анкеті, дозволяє Організатору здійснювати обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та з метою участі у Програмі та маркетингових заходах мережі супермаркетів  «Вопак»,.

Учасники погоджуються з умовами користування Карткою та дозволяють відправлення за вказаними даними інформаційних повідомлень від магазину.

Учасник має право у будь-який момент самостійно припинити свою участь у Програмі.

          Картка є власністю Організатора.

 Із часу одержання  Картки на Учасника Програми поширюються діючі Правила участі з усіма періодично внесеними до них змінами. 

          У разі втрати та необхідності відновлення Картки Учасник Програми повинен звернутися у супермаркет «Вопак».

 Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки, за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті дій сторонніх осіб.   

У випадку грубого порушення Учасником діючих правил участі в Програмі, Організатор має право припинити участь у Програмі будь-якого Учасника без повідомлення шляхом блокування Картки. 

Організатор на свій розсуд має право в будь-який час вносити будь-які зміни в діючі Правила участі, попередньо повідомивши Учасників про внесення таких змін за 30 календарних днів. Повідомлення про зміни здійснюється шляхом розміщення інформації у мережі супермаркетів «Вопак» та на сайті www.vopak.ua.

Організатор залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час із повідомленням Учасників за 30 днів шляхом розміщення відповідної інформації у супермаркетах  «Вопак» та на сайті www.vopak.ua.

2.2.           Відповідальність

 Організатор залишає за собою право змінювати Умови отримання, термін дії та умови дії Карток з подальшим інформуванням про це Учасників на сайті www.vopak.ua та за допомогою рекламних матеріалів в торговому залі.

У разі некоректно вказаної в Анкеті інформації: адреси, телефонного номера, у разі, якщо номер не відповідає, змінений або належить іншій особі, а також змінена адреса проживання, у випадку втрати Картки Організатор не несе відповідальності за зв’язок з Учасником Програми.

Організатор залишає за собою право змінювати чи припиняти дію умов Програми.

Організатор залишає за собою право блокувати Картку та анульовувати накопичення, знижки і привілеї по Картці Учасника у випадках:

-  

виявлення порушень користування Карткою шляхом передачі іншим особам в торговому залі чи на території магазину;

-  

 передачі Картки працівникам магазину з підтвердженими фактами порушення внутрішніх правили роботи з Картками;

-  

передачі Картки неокарткованим покупцям магазину з метою накопичення, результатом чого є здійснення покупки шляхом використання Картки не її власником;

-  

використанням Картки, що не належить пред’явнику Картки;

-  

у випадку якщо Картка зазначена як втрачена, вкрадена;

-  

Картка має кількість сканувань більше 5 разів за день та не вказані анкетні дані клієнта;

-  

зловживання персоналом магазину або за змовою з персоналом магазину, при зловживанні службовим становищем;

-  

в інших випадках, визначених Організатором програми.

 

Організатор не бере на себе відповідальність з приводу будь-яких суперечок щодо використання Картки особами, які не є власниками Картки. За вимогою Учасника йому можуть надаватись виписка покупок по Картці в розрізі чеків.

 Організатор не несе відповідальності за відсутність в Учасника Картки в момент здійснення покупки. У випадку відсутності Картки Учасник отримує товар без будь-яких привілеїв, які надає Картка. Такі покупки не зараховуються в накопичення Учасника.

 У випадку виникнення ситуації, яка припускає неоднозначне (множинне) трактування цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором програми з дотриманням чинного законодавства України та оскарженню не підлягає.

 Організатор не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили, що не залежать від Організатора та впливають на дію Програми.

Відповідальність Організатора, що пов’язана з дією Програми, обмежена винятково вище вказаними умовами, визначеними Організатором.

 2.3. Загальні принципи

 Мережа супермаркетів Вопак пропонує бонусно-дисконтну Програму, що надає переваги постійним клієнтам. Картки Вопак діють по всій  мережі супермаркетів Вопак.

Із моменту отримання Тимчасової Картки на Учасника Програми поширюються діючі Правила участі.

 Після підтвердження Організатором правильності заповнення Реєстраційної анкети, Учасник Програми отримує Сімейну або Пенсійну Картку. За бажанням, Учасник Програми може додатково отримати брелоки для членів його сім’ї, зазначивши в Анкеті їх персональні дані. Підтвердженням є занесення даних з Анкети у базу Персональних даних Учасника.

 Використовуючи Сімейну, Пенсійну Картку або брелоки Учасник Програми або член його сім’ї має можливість накопичувати та використовувати Бонусні гривні та Акційні пропозиції.

2.4. Умови отримання Картки

 1) Придбання Картки за 0.06 грн. при здійсненні покупки на суму понад 40 грн. одним чеком (здійсненим без Картки Учасника) – Тимчасова  Картка

 

2) Придбання картки за 0.06 грн.,при пред’явленні Пенсійного посвідчення

(здійсненим без Картки Учасника) – Тимчасова Пенсійна Картка

3) Безкоштовна видача при прийнятті на роботу – Картка працівника.

4) Безкоштовна видача VIP картки партнерам по бізнесу.

 2.5.  Картки, що приймають участь у Програмі

Тимчасова  Картка -  Картка з індивідуальним номером, що видається фізичним або юридичним особом за чек понад 40 грн. Надходить в магазин неактивною, активація здійснюється касиром при пробитті артикула картки  в чек . Реалізація Картки відбувається на касовому вузлі за ціною 0,06 грн шляхом пробиття у чек. При отриманні  Картки Учасник Програми заповнює Анкету. Сума покупки накопичується на Рахунок Картки та наступного дня переводиться у Бонусні гривні. Тимчасова Картка є  лише накопичувальною.

Сімейна Картка -  пластикова Картка з індивідуальним номером, та за бажанням покупця  з 3-ма додатковими брелоками. Надходить в магазин неактивною, активація здійснюється касиром шляхом обміну Тимчасової Картки. Картка є накопичувальна та розрахункова. Первинна сума накопичень – 20 Бонусних гривень, надалі  можна використовувати залишкову  суму Бонусних гривень, що зберігається на Особистому рахунку. Картка дає можливість розраховуватись Бонусними гривнями за будь-який товар, крім алкоголю і тютюну. Обов’язковою умовою видачі картки є заведення даних Учасника  Анкети у базу Персональних даних.

Тимчасова Пенсійна Картка - картонна Картка з індивідуальним номером , що видається фізичним особам за Пенсійним посвідченням. Надходить в магазин неактивною, активація здійснюється касиром при пробитті артикула картки в чек. Реалізація Картки відбувається на касовому вузлі за ціною 0,06 грн. шляхом пробиття у чек. При отриманні  Картки Учасник Програми заповнює Анкету і обов’язково вказує номер Пенсійного посвідчення. Всі покупки накопичуються на Рахунок Картки та наступного дня переводяться у Бонусні гривні. Тимчасова Картка є  лише накопичувальною.

 Пенсійна Картка – пластикова Картка з індивідуальним номером. Обов’язковою умовою видачі Картки є заведення даних Учасника  Анкети у базу Персональних даних. Активація здійснюється касиром шляхом обміну Тимчасової Картки. Картка є накопичувальна та розрахункова. Первинна сума накопичень – 20 Бонусних гривень, надалі  можна використовувати залишкову  суму Бонусних гривень, що зберігається на Особистому рахунку. Картка дає можливість розраховуватись Бонусними гривнями за будь-який товар, крім алкоголю і тютюну. Обов’язковою умовою видачі картки є заведення даних Учасника  Анкети у базу Персональних даних.

3. Накопичення та використання Бонусних гривень

3. 1. Накопичення Бонусних гривень

Для зарахування Бонусних гривень за покупки Учасник зобов`язаний пред`явити свою картку (Тимчасову Пенсійну Картку, Тимчасову  Картку, Пенсійну Картку, Сімейну Картку або брелок) на касовому терміналі при здійсненні покупки.

Бонусні гривні нараховуються з розрахунку:

для Сімейних  Карток - 1% від суми чеку переводиться у Бонусні гривні (для прикладу 100 грн*1%=1 Бонусна гривня). Одна Бонусна гривня дозволяє зменшити суму чека при покупці на одну гривню. 

для Пенсійних Карток - 3% від суми чеку переводиться у Бонусні гривні (для прикладу 100 грн*3%= 3Бонусні гривні). Одна Бонусна гривня дозволяє зменшити суму чека при покупці на одну гривню.

Додаткові Бонусні гривні:

У переддень, у день та день після Дня народження Учасника 5% від суми чеку переводиться у Бонусні гривні (для прикладу 100 грн*5%= 5Бонусних гривень). Одна Бонусна гривня дозволяє зменшити суму чека при покупці на одну гривню. Таке нарахування Бонусних гривень відбувається  при умові, якщо внесена дата Дня народження в Базу персональних даних Учасника.

Бонусні гривні стають активними при накопиченні первинної суми – 20 Бонусних гривень.

Бонуси нараховуються на суму чеку за вирахування  оплати бонусами.

Бонуси нараховуються та списуються в режимі «он-лайн» у відповідності до умов нарахування в момент формування чеку. Якщо з технічних причин (відсутність зв’язку із сервером тощо) бонуси не можуть бути зараховані в режимі «он-лайн», то вони нараховуються автоматично в режимі «оф-лайн», як тільки відновлюється робота каси.

 Інформування Учасників про стан накоплених Бонусних гривень може відбуватись шляхом виведення інформації на чек або на касовому вузлі через спеціальну технічну систему – інфокіоск

 Також Учасник має можливість самостійно слідкувати за покупками на сайті www.vopak.ua, використовуючи «Особистий кабінет».

При отримані  Сімейної або Пенсійної Картки на Особистий рахунок  нової Картки зараховуються усі Бонусні гривні, здійснені  з Тимчасовою Пенсійною або з Тимчасовою Карткою.

Організатор має право анулювати з Особистого рахунку Учасника Бонусні гривні, нараховані за скасованою транзакцією, або у випадку повернення товару.

3.2. Участь в Акційних пропозиціях 

Учасник Програми може отримати додаткові Бонусні гривні при покупці певних товарів, виконуючи умови Акційних пропозицій. 

Організатор програми визначає перелік  Акційних товарів, придбавши які, Учасник Програми одержує збільшену кількість Бонусних гривень.

Для участі в Акційних пропозиціях Учасник зобов`язаний пред`явити свою картку (Тимчасову Пенсійну Картку, Тимчасову Картку, Пенсійну Картку, Сімейну Картку або брелок) на касовому терміналі при здійсненні покупки та виконати умови Акційних пропозицій.

3.3. Використання Бонусних гривень 

Вперше скористатися Бонусними гривнями можливо лише при наявності 20 Бонусних гривень на Особистому рахунку Учасника. Надалі розрахунок Бонусними гривнями можливий при наявності будь-якої кількості Бонусних гривень на Рахунку Учасника.

Скористатися нарахованими Бонусними гривнями Учасник програми може протягом періоду використання Бонусних гривень.

Періоди використання нарахованих Бонусних гривень:

 1-й Період використання Бонусних гривень:

 01.01 поточного року – 30.06. поточного року, останій день використання Бонусних гривень 30.06. поточного року;

 2-й Період використання Бонусних гривень:

  01.07 поточного року – 31.12. поточного року, останній день використання Бонусних гривень 31.12. поточного року.

 Нараховані Бонусні гривні, які не використані протягом першого або другого Періодів використання Бонусних гривень, списуються Організатором  мережі в односторонньому порядку, з Особистого рахунку Учасника 01.07. поточного року та 01.01. наступного року відповідно.

У разі, якщо Картка активована у першому Періоді використання Бонусних гривень поточного року, Бонусні гривні 30.06. поточного року списуватися не будуть. Якщо Картка активована у другому Періоді використання Бонусних гривень поточного року, Бонусні гривні 01.01. наступного року списуватися не будуть.

За бонусні гривні Учасник програми може придбати всі товари крім підакцизних (алкогольних і тютюнових виробів). 

Учасник повинен завчасно до фіналізації чека повідомити касира про бажання використати Бонусні гривні та їх суму для використання.  

Для одержання товарів на суму Бонусних гривень, Учасник повинен пред`явити на касі  Сімейну або  Пенсійну  Картку. Використання Бонусних гривень при пред`явленні Тимчасової  Картки або брелока неможливе.

13.03.2018р